Samsung logo Partum logo

Besplatna aktivacija zaštite

Informacije o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

CENA (S PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

E-MAIL

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

BROJ MOBILNOG TELEFONA