Samsung logo Partum logo

Besplatna aktivacija zaštite

Podaci o uređaju

DATUM KUPNJE UREĐAJA

PROIZVOĐAČ

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

CIJENA UREĐAJA

BROJ RAČUNA

PRODAJNO MJESTO

PRODAJNO MJESTO

Osobni podaci

IME I PREZIME

E-MAIL

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

MOBITEL